​UU Vest Region Hovedstaden

Odinsvej 4B, 3600 Frederikssund

Telefon 24 69 37 00
Administrationens åbnings- og telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00

Fredag kl. 09.00 - 13.00. Onsdag lukket

Brobygning i 9. og 10. klasse

Brobygning er besøg på forskellige ungdomsuddannelser, hvor du deltager i undervisningen. Du oplever hverdagen, miljøet, værkstederne, arbejdsformerne og de forskellige aktiviteter og krav, som uddannelsen indeholder. Så brobygning giver dig et praktisk indblik i uddannelserne; du bliver mere klar over, hvad du kan og vil.

I 9. klasse er du i brobygning, hvis du ikke endnu er uddannelsesparat til ungdomsuddannelse. Brobygning kan give dig viden og praktisk erfaring, som styrker dine forudsætninger til uddannelse. Brobygningsforløbet varer fra 2 til 10 dage i de uddannelser, du er mest interesseret i. Dette aftaler du med din skole og din UU-vejleder.

I 10. klasse skal alle elever i brobygning i mindst en uge. Du kan få mere brobygning efter aftale med din skole og din UU-vejleder. Går du i EUD10, som er for dig, der gerne vil i erhvervsuddannelse, varer din brobygning i flere uger.

Både før og efter brobygning i 10. klasse giver vi kollektiv vejledning i klassen. Før brobygningen gennemgår vi uddannelsernes indhold, krav og muligheder. Efter brobygningen hjælper vi dig med at bruge de erfaringer og den viden, du fik i brobygningen til, at du bliver mere sikker i dit valg af uddannelse.

Dine forældre får ved forældremøder og på skolens forældreintra mere at vide om brobygningen; om indhold, formål og tidspunkt.

​Firmainformation

UU Vest Region Hovedstaden

CVR: 28515898

adresseinformation

Odinsvej 4b

3600 Frederikssund

kontaktinformation

Telefon 24 69 37 00

Mailadr.: uuvest@uuvest.dk