Om UU Vest Region Hovedstaden​

UU Vest Region Hovedstaden er det Ungdommens Uddannelsescenter (UU), der varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for unge i grundskolen og op til det 25. år i Egedal og Frederikssund kommuner.

Vi tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning for elever i grundskolen, samt for unge uden ungdomsuddannelse - og desuden overgangsvejledning for unge ved omvalg og fravalg af uddannelsesforløb. Vi har især fokus på unge, der har særlig behov for vejledning.

I både vores vejledning, vores udviklingsarbejde og vores samarbejde med andre er det vores mål at medvirke til udviklingen af vort velfærdssamfund. 

Vores andel er at yde et opdateret og professionelt vejledningstilbud, som kan understøtte unge uddannelsessøgende i deres afklaringsfase og valg af uddannelse – og både til gavn for den enkelte og for samfundet. 

Heri indgår også et tæt samarbejde med aktører, der ligeledes har ansvaret overfor de unge, når det gælder udvikling af vejledningsaktiviteter, individuelle læringsforløb, proaktive indsatsområder, kompetenceafklaring mv.. 

Dette gælder samarbejdet om den enkelte unge såvel om de unge generelt.

Vejlederne i UU Vest er i dagligdagen placeret i nærområderne med tæt kontakt til både de unge, skoler, forældre, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser.

Desuden er vi alle forankret både lokalt, regionalt og nationalt i forskelligt udviklingsarbejde, der sikre den professionalitet og høje kvalitet, vi bestræber os på at besidde i vores vejledning.

Kontakt os​

UU Vest Region Hovedstaden
Odinsvej 4b
3600 Frederikssund 


E-mail: uuvest@uuvest.dk​

Telefon: 24 69 37 00

Firma info

CVR: 28515898 

UU Vest Region Hovedstaden
Odinsvej 4b, 3600 Frederikssund